Visste du att ...

... migrän är en folksjukdom som drabbar 10-15% av befolkningen och är mer vanlig än diabetes och astma.

Vad sker i huvudet vid ett migränanfall?

Orsaken till migrän och mekanismen bakom ett migränanfall är ofullständigt känd men man tror att det handlar om en medfödd ökad känslighet i den nerv som förmedlar känselsignaler från främre delen av huvudet samt hjärnhinnor och hjärnans blodkärl. Denna nerv kallas trillingnerven (trigeminus), den passerar också områden i hjärnan som kontrollerar illamående och kräkningar.

Man kan betrakta migränanfallet som en ”sänkt smärttröskel” i trillingnerven. Under migränanfallet ”överreagerar” nerven på normala ljud- och ljusupplevelser, blodkärlens pulsrörelser, beröring på huvudet mm och dessa stimuli upplevs som smärtsamma. Även andra nerver i bakhuvudet och nacken kan vara involverade i migränanfallet.

Utan migrän

Migrän

Visste du att …

… 1-2 % av världens befolkning lider av kronisk migrän