Visste du att ...

... migrän är en folksjukdom som drabbar 10-15% av befolkningen och är mer vanlig än diabetes och astma.

Lider du av kronisk migrän?

För att få diagnosen kronisk migrän:

  • Ska du ha haft 15 eller fler huvudvärksdagar
    per månad de senaste 3 månaderna…
  • … varav minst 8 huvudvärksdagar
    per månad av migränkaraktär.

Migrän är en neurologisk, delvis ärftlig sjukdom. Den kännetecknas av återkommande attacker med pulserande, ofta halvsidig, huvudvärk som förvärras av fysisk aktivitet. Huvudvärken är ofta förenad med illamående och eventuellt kräkningar. Under migränanfallet är den drabbade vanligen överkänslig för ljus, ljud och dofter.

Huvudvärken kan föregås av s k aura med zick-zack-mönster eller blixtar i synfältet och i mindre vanliga fall även halvsidig domning,
förlamning eller talsvårigheter. Ett migränanfall varar normalt mellan 4 och 72 timmar.

Från episodisk till kronisk migrän

Vid episodisk migrän uppträder migränattackerna allt emellan en handfull gånger i livet till flera gånger per månad. Personer med episodisk migrän är i allmänhet huvudvärks- och besvärsfria mellan attackerna. Ca 10% av de med episodisk migrän försämras dock med tiden och utvecklar allt tätare migränanfall, ofta med en spännings- eller bakgrundshuvudvärk som kvarstår mellan migränattackerna. Man kallar detta tillstånd för kronisk migrän om man under minst 3 månaders tid haft 15 eller fler huvudvärksdagar per månad och om minst 8 av dessa dagar per månad uppfattas som migrän.

Orsaken till att vissa övergår från episodisk till kronisk migrän är inte helt klarlagd. Riskfaktorer kan vara stress, övervikt, depression, andra kroniska smärttillstånd som exempelvis ryggproblematik och fibromyalgi.