Visste du att ...

... det finns runt 640 skelettmuskler i människokroppen.

Ihållande muskelkramper vid cerebral pares?

Cerebral pares är samlingsnamn för olika störningar som påverkar muskelrörelser och kroppshållning. Cerebral pares orsakas av skador på de områden i hjärnan som ger instruktioner till musklerna. Skadan resulterar i ett ”bombardemang av nervsignaler” till de drabbade musklerna som leder till muskelkramper.

En mängd olika händelser kan ligga bakom uppkomsten av cerebral pares. De flesta anses höra ihop med fosterlivet, t ex infektioner eller problem med moderkakan. Hjärnskador kan även uppstå under förlossningen t ex som ett resultat av syrebrist eller bero på hjärninflammation eller drunkningsolyckor under barnets första levnadsår.

Barn med cerebral pares drabbas på olika sätt. Svårigheterna att kontrollera hållning och rörelser kan variera från att vara knappt märkbara till att vara mycket tydliga.

För höga muskelspänningar i benmuskler kan utveckla ett onormalt gångsätt. Ett vanligt problem är s k tågång som vanligen orsakas av muskelstelhet i vaden. Det här medför att barnet inte kan sätta ner hälen på marken vid gång och att barnet börjar gå på tå. Om vadmusklerna inte tränas eller behandlas kan de bli permanent förkortade, så att foten eller knäet fixeras i en onormal position s k spetsfot.