Visste du att ...

... olika former av dystoni räknas som den tredje största rörelsestörningen efter bl a Parkinsons sjukdom.

Behandlingsalternativ vid cervikal dystoni

Cervikal dystoni kan i dagsläget inte botas utan behandlingen syftar till att lindra symtomen med målsättningen att kunna vara så aktiv och delaktig i vardagen som möjligt.

Injektioner med nervblockerande läkemedel

Vid s.k. fokal dystoni , där endast en kroppsdel är drabbad, är injektioner med nervblockerande läkemedel den behandling som de allra flesta neurologmottagningar rekommendrar. Behandlingen kombineras alltid med sjukgymnastik som bl a är inriktad på att få tillbaka normal kroppsuppfattning, dämpa de okontrollerade spänningarna i de drabbade musklerna men också stärka de ”friska” överbelastade musklerna.

Sensoriska tricks

Vid sidan av injektioner med nervblockerande läkemedel och sjukgymnastik kan sk ”sensoriska tricks” lindra symtomen. Metoden går ut på att patienten berör ansiktet eller stödjer huvudet och man kan därigenom få en lindring av intensiteten och en minskning av de ofrivilliga rörelserna. En del patienter kan uppleva en förbättring bara genom att föreställa sig att de utför dessa sensoriska tricks.