Visste du att …

… en människa har ca 3 miljoner svettkörtlar i huden.

Svettning har en viktig kroppsfunktion

Svettning bidrar till att kroppen behåller en jämn och stabil inre kroppstemperatur på ca 37°C. När din kroppstemperatur stiger svettas du. När svetten avdunstar från huden kyls den ned och bidrar till att sänka den inre kroppstemperaturen. Svetten förhindrar med andra ord att vi drabbas av värmeslag.

En människa svettas normalt mellan 1-5 dl om dagen.
Men beroende på ärftliga variationer, klimat och vilka aktiviteter
man genomför kan en människa svettas upp till 2 liter per timme.

Svett, som huvudsakligen består av vatten, salt och proteiner,
avges från kroppen via svettkörtlar som finns över hela huden.

Hur mycket svett som avges från svettkörtlarna styrs från hjärnans temperaturcentrum. Det fungerar i princip på samma sätt som ett värmeelements termostat. När kroppstemperaturen ökar sänder temperaturcentrum ut instruktioner i form av nervsignaler till svettkörtlarna, som då reagerar med att öka utsöndringen av svett.


När svetten avdunstar kyls huden ned och bidrar till att bibehålla kroppstemperaturen på ca 37°C.