Visste du att …

… en människa har ca 3 miljoner svettkörtlar i huden.

Dina svettkörtlar har blivit överaktiva

När man svettas onormalt mycket och i en sådan omfattning att man får en försämrad livskvalitet och det inte går att förklara med andra bakomliggande sjukdomar, lider man av primär hyperhidros som sjukdomen kallas på läkarspråk.

Primär hyperhidros är en relativt vanlig sjukdom som drabbar cirka 3 % av Sveriges befolkning. Det finns alltså ca 270 000 människor som har samma besvär som du. I ungefär hälften av fallen kan sjukdomen förklaras med ärftliga orsaker men i lika många fall vet man inte orsaken.

Primär hyperhidros drabbar båda könen och i alla åldrar. Vanligast är att problemen kommer i tonåren.

Patienter med hyperhidros har inte fler eller större svettkörtlar än normalt. De kraftiga svettningarna beror i stället på att man har en större känslighet för värme där nervsignaler från hjärnans temperaturcentrum ”bombarderar” svettkörtlarna att öka svettutsöndringen.


De kraftiga svettningarna beror på att man har en större känslighet för värme där nervsignaler från hjärnans temperaturcentrum ”bombarderar” svettkörtlarna att öka svettutsöndringen.

1. Svettkörtel
2. Nervsignaler ”bombarderar” svettkörtlarna
3. Nervsignaler från temperaturcentrum

Känner du igen dig?

För att dölja att du svettas håller du armarna utefter sidorna, du räcker ogärna upp handen eller gestikulerar. Klädkontot är ofta högt då tröjor och skjortor förstörs av svett och deodoranter.