Det stora Migränlotteriet

Det råder stora skillnader mellan landstingen när det gäller möjlighet att få adekvat behandling vid kronisk migrän. Huvudvärksförbundet har belyst dessa orättvisor i en kampanj kallad ”Migränlotteriet” och efterlyser åtgärder för att minska orättvisorna.

Världshälsoorganisationen (WHO) klassar svåra migränattacker som ett av de mest funktionsnedsättande tillstånden i världen.¹ Kronisk migrän definieras (2013) som huvudvärk minst 15 dagar i månaden i mer än 3 månader, varav minst 8 dagar i månaden är migrän² och drabbar drygt 2% (1.4%-2.2%) av befolkningen³

I en analys som bygger på data från Socialstyrelsen kan man konstatera att det kan skilja upp till fem gånger mellan två landsting i vilken grad personer med kronisk migrän blir behandlade med godkända injektionsbehandlingar. Stockholms Läns och Västmanlands Landsting får topplaceringar i att behandla, medan Västra Götalandsregionen hamnar på tredje sista plats bland landstingen. I Region Skåne blir bara en tredjedel så många personer med kronisk migrän behandlade med godkända injektionsbehandlingar jämfört med Stockholms Läns och Västmanlands Landsting.

Huvudvärksförbundet har belyst dessa orättvisor i en kampanj kallad ”Migränlotteriet”. Kampanjen fick stort genomslag i media, särskilt i de regioner som hamnade långt ner på listan. Syftet med Huvudvärksförbundets arbete är att se till att vi alla kan bli vinnare i migränvården och som bl.a. föreslår följande åtgärder:

– att utbilda primärvården i diagnos av migrän
– att etablera specialiserade huvudvärksenhet i regionen för utredning och behandling av patienter med svår migrän och migränkomplikationer
– att erbjuda godkända behandlingar, inklusive injektionsbehandlingar, som motsvarar behovet.

Ref: 1. World Health Organisation. Global Burden of disease: Part 3. Available here [Retrieved: Februari 2015] 2. IHS Classification ICHD-II. Available here [2016-04-13] 3. Natoli JL, et al. Cephalalgia 2010;30:599–609.