AMI-utbildningar om kronisk migrän och BOTOX® injektionsparadigm med Andrew Blumenfeld och nordiska föreläsare

Under mars månad arrangerade Allergan Medical Institute tre stora event i Sverige och Köpenhamn. Fokus låg på kronisk migrän och injektionsteknik. Vi kunde stolt presentera Dr Andrew Blumenfeld, Director of the Headache Centre of Southern California, som har lång och bred erfarenhet av att behandla kronisk migrän. Han ligger även bakom injektionsparadigmet PREEMPT som är utvecklat specifikt för behandling med BOTOX®.

Vi kunde även presentera ett par nordiska föreläsare med mycket stor kunskap och erfarenhet kring behandling av kronisk migrän, Dr Joakim Tedroff från Utsikten, Stockholm och Dr Messoud Ashina från det danska huvudvärkscentret. Dr Ashina presenterade migränens patofysiologi samt kliniska fynd som demonstrerar verkan på smärta. Dr Blumenfeld guidade oss igenom diagnoskriterier för kronisk migrän samt olika behandlingsalternativ. Han gick även igenom effekt- och säkerhetsdata kring BOTOX®-behandling såsom visats i fas III studien PREEMPT.

Under denna roadshow blev 4 patienter injicerade enligt PREEMPT paradigmet:

* BOTOX® 155 enheter administrerades som 31 fixed-site, fixed-dose injektioner
* Ytterligare 40 enheter kunde ges enligt follow-the-pain strategin

Tips och råd om hur BOTOX® injiceras – klicka här »

Över 60 läkare och sjuksköterskeinjektörer deltog i utbildningen och 90% av deltagarna bedömde i sina utvärderingar att mötet hade stort utbildningsvärde och att mötet överträffade deras förväntningar.

Diagnoskriterier för kronisk migrän:

Huvudvärk 15 dagar per månad, varav minst 8 dagar med migrän under >3 månader.

Ref: Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia. 2018;38:1-211

Posted in AMI