Dina patienter har fått en egen hemsida – Botoxpatient.se

Som komplement till din egen behandlingsinformation om BOTOX® har vi utvecklat en s.k. förhandsgranskad hemsida som du i egenskap av behandlande läkare/vårdpersonal kan hänvisa dina patienter till.

På hemsidan får dina patienter och i förekommande fall anhöriga bl. a information om indikationsområdet, hur BOTOX® fungerar, hur en behandling går till och vilket resultat de kan förvänta sig. Vi besvarar också vanliga frågor. Som komplement till den skriftliga informationen har vi också tagit fram ett bildspel där dina patienter kan följa hur en BOTOX-behandling går till.

Hemsidans adress är Botoxpatient.se